உதவி தேவையா?

இந்த கோவிட்-19 காலக்கட்டத்தில், நீங்கள் மன உளைச்சலையும் நிச்சியமற்ற தன்மையையும் அனுபவிக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்கிறோம்.

இந்த நிலையை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்தே அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம்.

உங்களுடைய தேவைகளை பூர்தி செய்ய, நாங்கள் முடிந்தவரை முயர்ச்சி செய்வோம்.

பின்வருவனவற்றில் உதவி தேவையா?

உதவியை நாடுங்கள்

எனக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிடம் உதவி தேவை

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் தனியாகவும் தனிமையாகவும் உணர்கிறேன்

எனக்கு மனநல ஆலோசனை தேவை

எங்கள் கூட்டாளர்களையும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் செய்யலாம்

ItsRainingRaincoats_Need help_Indian.jpe